ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Projekt ,,Ponowny start w aktywność zawodową”

realizowany był w terminie

01.11.2018 – 31.12.2020

Informacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18.10.2020 została zakończona rekrutacja do projektu
„Ponowny start w aktywność zawodową”.

OGŁOSZENIE

W związku z problemami technicznymi informujemy, że biuro projektu „PONOWNY START W AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” w dniach 02.11.2020-03.11.2020 będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

WYNIKI IX TURY REKRUTACJI

PROTOKOŁ
LISTA RANKINGOWA KOBIET
LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN
LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

IX REKRUTACJA

Spółdzielnia Socjalna Serwis
zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”,

IX tura rekrutacji do projektu odbywa się 18 września 2020 r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów.

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

Rekrutacja do projektu „Ponowny start w aktywność zawodową”,  prowadzona jest w okresie
od 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2020 r.
*O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej

OGŁOSZENIE

W związku z problemami technicznymi informujemy, że biuro projektu „PONOWNY START W AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” w dniach 05.06.2020-08.06.2020 będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

WYNIKI VIII TURY REKRUTACJI

PROTOKÓŁ_Z_REKRUTACJI_VIII TURA

LISTA RANKINGOWA KOBIET

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN

 

VIII TURA REKRUTACJI

Spółdzielnia Socjalna Serwis
zaprasza do udziału w projekcie:  „Ponowny start w aktywność zawodową”,

VIII tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 11 maja 2020 r., a kończy 13 maja 2020 r*.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów.

ZAPRASZAMY OSOBY :

  • bierne zawodowo
  • bezrobotne
  • zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski,
  • w wieku powyżej 30 lat.

Rekrutacja do projektu „Ponowny start w aktywność zawodową”,  prowadzona jest w okresie
od 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2020 r.
*O kolejnych terminach rekrutacji będziemy na bieżąco informowali na stronie internetowej

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI STAŻU

W sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona, np. w placówkach oświatowych uprzejmie informuję, iż stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów
w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora stażu. Pozostaje on w gotowości świadczenia stażu i w tym czasie zachowuje prawo do stypendium.

Jeśli chodzi o stażystów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w stażu z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych, osoba bezrobotna odbywająca staż nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Jednakże w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nieobecność osoby bezrobotnej na stażu z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych należy uznać za usprawiedliwioną.
Biorąc też pod uwagę wyjątkową sytuację należy zaznaczyć, że w przypadku usprawiedliwienia nieobecności na stażu, spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium.
A zatem w przypadku, kiedy szkoła lub przedszkole jest nieczynne i nie zapewnia opieki nad dziećmi z powodu zagrożenia koronawirusem, do usprawiedliwienia nieobecności bezrobotnego, który sprawować będzie opiekę nad dzieckiem, bezrobotny powinien złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, analogicznie jak pracownik (ZAS – 36)

W przypadku, gdy organizator stażu i bezrobotny wyrażą zgodę możliwe jest też przedłużenie okresu stażu o czas nieobecności bezrobotnego na stażu spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednakże w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okres sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem, a tym samym okres przedłużenia okresu stażu nie powinien przekroczyć 14 dni, jak
w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny.

Niezależnie od powyższego, w zakresie realizacji Państwa obowiązków apeluję się o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

O wszelkich innych kwestiach będziemy informować na bieżąco, jak tylko zapadanie więcej decyzji.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Tel.: 570-199-767
e-mail:
s.niklarz@spoldzielniaserwis.pl

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 w Polsce mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, podjęto decyzję o ograniczeniu wizyt w Biurze Projektu. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 570-199-767 lub drogą mailową na adres s.niklarz@spoldzielniaserwis.pl

 

Wielkość czcionki
kontrast