DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Podczas rekrutacji Kandydat/ka na Uczestnika/czkę Projektu przedkłada:

zaświadczenie z ZUS/KRUS o statusie ubezpieczenia lub zaświadczenie PUP o statusie osoby bezrobotnej

Druk wniosku do ZUS – US-7* – Wniosek US-7 – wzór – strona www

*We wniosku proszę uzupełnić Twoje Dane, datę i podpis

\Wersja do pobrania:

PAZ_Regulamin_rekrutacji i udziału w projekcie

PAZ_Zał. nr 1_formularz rekrutacyjny

PAZ_Zał. nr 2_ośw. o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych

PAZ_Zał nr 3_ dane osobowe

PAZ_Zał. nr 4_ośw. o monitoringu zatrudnienia

Wersja edytowalna:

PAZ_Regulamin_rekrutacji i udziału w projekcie

PAZ_Zał. nr 1_formularz rekrutacyjny

PAZ_Zał. nr 2_ośw. o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych

PAZ_Zał nr 3_ dane osobowe

PAZ_Zał. nr 4_ośw. o monitoringu zatrudnienia

DOKUMENTY STAŻOWE:

Wersja do pobrania:

PAZ_Regulamin wyboru i odbywania staży

PAZ_wniosek o urlop

PAZ_wniosek o zwrot kosztów dojazdu_autobusy

PAZ_wniosek o zwrot kosztów dojazdu_samochód osob.

PAZ_wniosek-o-zwrot-kosztów_opieka

PAZ_lista obecności_WZÓR

PAZ_Zał. 2 Dziennik stażowy_miesięczny

Wersja edytowalna:

PAZ_Regulamin wyboru i odbywania staży

PAZ_wniosek o urlop

PAZ_wniosek o zwrot kosztów dojazdu_autobusy

PAZ_wniosek o zwrot kosztów dojazdu_samochód osob.

PAZ_wniosek-o-zwrot-kosztów_opieka

PAZ_lista obecności_WZÓR

PAZ_Zał. 2 Dziennik stażowy_miesięczny

Wielkość czcionki
kontrast